Dr. Darius Bolzanas

Advokatas

Telefonas +370 670 13820

Beveik aštuonerius metus dirbo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose teisėjų padėjėju, Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėju, turi ir darbo notariate patirties.

Šiuo metu daugiau kaip dešimt metų užsiima privačia advokato praktika, yra teismo mediatorius, arbitras.

Teisės mokslų daktaras.

Dalyvauja tarptautinėje veikloje įgyvendinant projektus Europos Sąjungos teisės klausimais, nuolat kelia kvalifikaciją.

Daugiau kaip dešimt metų dėsto universitete įvairias teisės disciplinas, veda specializuotus mokymus teisėjams, bankroto administratoriams, notarams, antstoliams, teisininkams Lietuvoje ir užsienyje.

Specializacijos

  • Verslo (komercinė) teisė
  • Bankroto, restruktūrizavimo teisė
  • Sutarčių teisė
  • Elektroninių ryšių teisė
  • Viešųjų pirkimų teisė
  • Civilinis procesas
  • Vykdymo procesas
  • Europos Sąjungos civilinio proceso teisė
  • Arbitražo teisė
  • Mediacija