Patarimų ir pagalbos sritys

CIVILINĖ TEISĖ

Tai, kas Jums privačiame gyvenime atrodo neįprasta ir galimai nutiko per klaidą, mums yra kasdienybė – nuo ryto iki vakaro matome tuos pačius gyvenimo labirintus.

ŠEIMOS TEISĖ

Visų pirma, siekiame silpniausiųjų ir labai svarbių visuomenės narių – vaikų – tinkamos teisinės apsaugos. Taip pat konsultuojame bei rengiame ikivedybines, povedybines sutartis, teikiame profesionalias mediacijos paslaugas, padedame spręsti su santuokos ar bendro gyvenimo nutrūkimo susijusius klausimus. Be to, patariame testamento sudarymo, palikimo priėmimo, kitais šeimos paveldėjimo klausimais.

SUTARČIŲ TEISĖ

Patariame bei patys rengiame rangos, nuomos, panaudos, draudimo, paskolos, laidavimo, paslaugų ir kitokias – nestandartines civilines sutartis lietuvių bei anglų ir rusų kalbomis. Kokybiškos sutarties receptas yra paprastas: tai glaudus bendradarbiavimas su užsakovu, tikslus jo lūkesčių supratimas, rizikų įvertinimas ir minimizavimas.

VERSLO TEISĖ

Padedame spręsti ginčus tarp įmonės akcininkų, taip pat ginčus dėl įmonės valdymo, rengiame įvairius įmonės veiklos dokumentus, atliekame įmonės teisinį auditą tiek perkant-parduodant įmonę, tiek einamuoju momentu.

Konsultuojame bei rengiame įvairius įmonės veikloje naudojamus dokumentus (akcininkų sprendimus, posėdžių protokolus, vadovo įsakymus, tvarkas, taisykles ir kt.). Steigiame, jungiame, atskiriame įmones, padedame spręsti kitus įmonei aktualius klausimus.

Padedame verslininkams sudaryti subalansuotas įmonės valdymo sutartis, numatant jose dažniausiai gyvenime pasitaikančių probleminių situacijų sprendimus, teikiame vertingus patarimus, rengiame susijusius su jų įgyvendinimu dokumentus, sprendžiant iškilusias problemas, stengiamės patarti taip, kad jų kiltų kuo mažiau ateityje.

VARTOTOJŲ TEISĖ

Patariame fiziniams asmenims kaip tinkamai apginti savo kaip vartotojų galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus.

Bankų teisė

Konsultuojame įvairiais finansiniais teisiniais klausimais, kylančiais tiek prieš sutarties su finansų įstaiga sudarymą, tiek ir kilus ginčui. Patariame, atstovaujame savo klientus visuose santykiuose su bankais, lizingo bendrovėmis, kredito unijomis, greituosius kreditus teikiančiomis įmonėmis ir kitomis finansų įstaigomis.

BANKROTO TEISĖ

Teikiame profesionalias teisines konsultacijas tiek įmonių bankroto bei restruktūrizavimo, tiek ir fizinių asmenų bankroto klausimais.

Viešųjų pirkimų teisė

Teikiame profesionalias teisines konsultacijas tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams, atstovaujame teismuose iškilus ginčams.

Mokesčių teisė

Draudimo teisė

Specializuojamės vežėjų civilinės atsakomybės (CMR) draudimo, krovinių draudimo, transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės, KASKO draudimo, rangovų ir kitokios civilinės atsakomybės draudimo srityse. Esant poreikiui, atstovaujame klientus ginčuose, teismuose, taip pat rengiame su tuo susijusius dokumentus.

Elektroninių ryšių teisė

Padedame klientams spręsti pačius įvairiausius santykius, susijusius su elektroninių ryšių paslaugomis, tinklais ir su jais susijusiomis priemonėmis bei paslaugomis, elektroninių ryšių išteklių naudojimu, taip pat kitokius probleminius santykius, susijusius su radijo įrenginiais, galiniais įrenginiais ir elektromagnetiniu suderinamumu.

Mokesčių teisė

Mokesčių teisė

Atstovaujame fizinius ir juridinius asmenis sprendžiant bet kokius klausimus su Valstybine mokesčių inspekcija ar muitine. Paprastai į mus žmonės kreipiasi pagalbos tik po to, kai gauna mokesčių administratoriaus sprendimą, su kuriuo jie nesutinka. Rekomenduojame kreiptis kuo anksčiau, nes draugystė su mokesčius surenkančiomis institucijomis kaip taisyklė baigiasi būtent mokėtinų mokesčių apskaičiavimu.

Finansiniai nusikaltimai

Giname fizinius ir juridinius asmenis, kurie gali būti ar yra įtariami, kaltinami, nuteisti dėl ekonominių nusikaltimų padarymo. Teikiame profesionalią pagalbą, patariame visais baudžiamojo proceso metu iškylančiais klausimais.

Civilinis procesas

Puikiai, iki smulkmenų išmanome tvarką, pagal kurią vyksta civilinių ginčų sprendimas teismo keliu. Esame pasiruošę padėti Jums teikiant patarimus bei atstovaujant Jus teisme.

Ikiteisminis ginčų sprendimas

Atstovaujame fizinius ir juridinius asmenis visose ikiteisminėse ginčus nagrinėjančiose institucijose: komisijose, komitetuose, inspekcijose, tarybose, tarnybose ir pan.

Mediacija

Konsultuojame ir padedame susitarti tada, kai ginčo šalims nesiseka to padaryti pačioms. Esame patyrę teisininkai, gebame išaiškinti abiem šalims jų pozicijų silpnąsias vietas ir padėti priimti iš dalies nenaudingą, bet naudingiausią konkrečioje situacijoje sprendimą. Rekomenduojame kreiptis pagalbos konfliktui dar neįsisenėjus.